Pokiwy (16.07.21)

pjatk, 16. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wo kwasach w Slepom

Choćebuz. Hišće hač do kónca septembra pokazuja w Choćebuskim Serbskim muzeju wosebitu wustajeńcu „Čorno­běłe – Serbske kwasy w Slepjanskej wo­sadźe“. Přehladka wobsteji z wjacorych historiskich fotografijow, kotrež su wot lěta 1904 do 1954 nastali. Wobrazy wot­bły­šćuja zmandźelenych a jich swje­dźenske přewodnistwo kaž tež typiske kwasne rituale. Wustajeńca je wotydźenja wot 10 do 18 hodź. přistupna. Po přizjewjenju je nimo toho sobotniši resp. njedźelniši wopyt móžny.

Wojerecy strowja Mosambik

Wojerecy. Iniciatiwa za ciwilnu kuražu Wojerecy chce dźensa, 16. julija, we 18 hodź. postrow na Łužiske naměsto na­pisać a jón digitalnje do Mosambika ­pósłać. Z akciju wopominaja 30. róčnicu Wojerowskich wukročenjow přećiwo wukrajnikam, prócowacym so wo azyl. Iniciatiwa nadźija so sylneje podpěry.

„Nóc tysac swěčkow“ w klóštrje

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND