Benedikt Šołta: ...

pjatk, 03. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Benedikt Šołta: Sym hižo husto ze swojimi přećelemi do prózdninskeho lěhwa sobu jěł. Zhromadnosć tu je to najlěpše. Móžeš dlěje hač tydźeń z přećelemi hromadźe być, ale tež nowych zeznać. Wjedro njeje lětsa runjewon najlěpše, dźemy pak přiwšěm často kupać.
Niklas Wjela: Sym zaso do Wodowych Hendrichec jěł, dokelž su mnozy moji přećeljo tež tu. Hižo časćišo sym tu přebywał. Husto hrajemy blidotenis abo so w susodnej kupjeli kupamy. Dźěći z našeje sku­piny přeco derje poskaja a we wubědźo­wanjach smy přeco dobri.
Foto: SN/Hanka Šěnec
Pjatk, 3. septembra 2021
 SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA

„Seife“, kaž wšitcy prózd­ninske lěhwo we Wodowych Hendrichecach mjenuja, je tež lětsa zaso młodostnych wabiło. Rěčne lěhwo Serb­­skeho šulskeho towarstwa běše znowa wulki highlight. Dawid Žur (naprawo) chcyše wot třoch mło­dostnych wobdźělnikow wědźeć, što je so jim najbóle spodobało.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk