Potencial wobsteji a je wuznamny

pjatk, 24. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z dwěmaj teamomaj běchu studowacy Wysokeje šule za naslědne wuwiće z braniborskeho Eberswaldy kónc junija w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty po puću. Christian Fuß, Teresa Jans, Svenja Schuh a Antonia Schiewe (wotzady nalěwo) wotměchu dwě rozmołwje w zarjedźe Malešanskeje gmejny.  Foto: Axel Arlt Z dwěmaj teamomaj běchu studowacy Wysokeje šule za naslědne wuwiće z braniborskeho Eberswaldy kónc junija w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty po puću. Christian Fuß, Teresa Jans, Svenja Schuh a Antonia Schiewe (wotzady nalěwo) wotměchu dwě rozmołwje w zarjedźe Malešanskeje gmejny. Foto: Axel Arlt

Wobchad z regionalnej twarskej kulturu gmejnam w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty wulke wužadanje

Tykowane chěže wotbłyšćuja w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty za region typisku twarsku kulturu. W kotrej měrje pak wone hišće aktualny wobraz tamnišich komunow postajeja? Abo što gmejny činja, zo bychu pomhali wonu twarsku substancu zachować, tele swědstwa hornjołužiskeje wjesneje architektury wonkownje saněrować a zdobom nutřka načasnym narokam žiwjenja wotpowědować?

Za skupinu studowacych w masterskim směrje Regionalne wuwiće a přirodoškit Wysokeje šule za naslědne wuwiće w braniborskim Ebers­waldźe bě wot zarjada biosferoweho rezerwata namjetowana tematika „Sydlenske wuwiće a za region typiske twarjenje w biosferowym rezerwaće“ přewšo wužadowaca. Tak zaběrachu so z njej we wobłuku studentskeho projekta. Za čas koronapandemije su woni ze Stróže hišće młodu tradiciju zhromadneho dźěła mjez partneromaj dale wjedli.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk