Solarna branša bilancuje

srjeda, 06. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Mnichow (dpa/SN). Solarna branša wočakuje w Němskej přichodne lěta sylniše wužiwanje słónčneje energije. Hižo lětsa budźe wukon solarnych připrawow wo dźesać do 15 procentow přiběrać, zdźěli dźensa němski zwjazk solarneho hospodarstwa. Dale a wjac elektroawtow wuwiće pohonja. Po informacijach zwjazka w Němskej 4,5 milionow solarnych připrawow milinu abo ćopłotu produkuje.

Nětko interne rozmołwy

Berlin (dpa/SN). FDP a Zeleni chcedźa dźensa internu mjezybilancu w zwisku z wutworjenjom noweho zwjazkoweho knježerstwa sćahnyć. Digitalnje rozjimuja Zeleni sonděrowanski staw z přichodnymi koaliciskimi partnerami. FDP je so dopołdnja w Berlinje schadźowała. Wo­spjet stej wobě stronje wuzběhnyłoj, zo měłoj zakłady politiskeje změny zhromadnje tworić. Zeleni chcedźa koaliciju z SPD a FDP, tež jamaiski zwjazk je hišće móžny. Uniji přichilena FDP njeje so dotal hišće doskónčnje jasnje wuprajiła.

Koronu a gripu tematizowałoj

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk