Ekstremisća na mocy dale přibywaja

srjeda, 06. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Z wulkej starosću sakske wěstotne zarjady přiběracu radikalizaciju ekstremistiskeje sceny wobkedźbuja. „Naša demokratija njebě w najmłódšim času nihdy tak wohrožena kaž nětko“, wuzběhny sakski minister za nutřkowne naležnosće Roland Wöller (CDU) wčera na předstajenju rozprawy wustawoškita w Drježdźanach.

Lěwicarska kaž tež prawicarska scena so dale zesylnjatej. Prawicarscy ekstremisća a t. m. reichsbürgerojo naprawy zwjazkoweho knježerstwa hladajo na naprawy koronapandemije dla do prašenja stajeja a tak mnohich docpěwaja. Prawicarjo pytaja sej ludźi we wšěch worštach.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr