Literaturu sej zhromadnje (znowa) wotkryć

srjeda, 13. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Ludowe nakładnistwo Domowina je roman „Stary nan“ w lěće 1982 wudało. Němsku wersiju publikowaše LND 1994, po tym zo bě w Berlinskim nakładnistwje Neues Leben prěnjotnje tohorunja hižo 1982 wušło.  Foto: Bianka Šeferowa Ludowe nakładnistwo Domowina je roman „Stary nan“ w lěće 1982 wudało. Němsku wersiju publikowaše LND 1994, po tym zo bě w Berlinskim nakładnistwje Neues Leben prěnjotnje tohorunja hižo 1982 wušło. Foto: Bianka Šeferowa

„Čitanski klub“ Budyskeho Kamjentneho domu přeproša na rozmołwy wo knihach

Měsačnje zetkawaja so zajimcy w Budyskim Kamjentnym domje, zo bychu so wo wubranych literarnych twórbach rozmołwjeli. Format mjenuje so ­„Čitanski klub“ a dopomina trochu na z němskeje telewizije znaty magacin „Literariski kwartet“. Čłonki a čłonojo wólnočasneho a swobodnje zestajaneho kluba dojednaja so zhromadnje na knihu, wo kotrejž chcedźa diskutować. Kóždy/kóžda smě swojich faworitow namjetować, hač beletriju abo fachowu publikaciju, hač lyriku abo krótkoprozu. Po wu­zwolenju maja namjetowacy nadawk, knihu na přichodnym zetkanju skrótka zjimać a slědowacu rozmołwu moderěrować. Cyle po wobjimje wotpowědneje twórby maja wšitcy štyri do wosom tydźenjow chwile sej knihu přečitać. Tak rozestajachu so lětsa mjez druhim z romanom Arundhatija Royja „Der Gott der kleinen Dinge“, ze stawizniskej refleksiju Timothyja Snydera a Tonyja Judta „Nach­denken über das 20. Jahrhundert“ kaž tež z wobšěrnym powědančkom Anny Weber „Anette, ein Heldinnen-Epos“.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Jurij Brězan (1916–2006) słuša k najwuznamnišim a najproduktiwnišim łužiskim spisowaćelam 20. lětstotka. Foto: archiw SN/Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk