Razne naprawy korony dlaw Sakskej

póndźela, 22. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Sakske krajne knježerstwo je wot dźensnišeho razniše naprawy přećiwo koronawirusej wukazało, kotrež płaća hač do 12. decembra, Tak njeje wjace dowolene turistiske jězby přewjesć a turistow hospodować, tež nic w prózdninskich bydlenjach. Wuwzaća płaća jeničce za słužbne jězby. Wšitke zarjadowanja a swjedźenje su zakazane, štož runje tak za adwentne wiki płaći. Předań alkohola w zjawnosći je zakazana. Wiki tohorunja wjace móžne njejsu. Sportowe zarjadowanja su nimo šulskeho a dźěćaceho wobłuka zakazane. Hry w profijowym sporće dyrbja so bjez přihladowarjow wotměć, tak tež Dynama Drježdźany. Hosćency smědźa wopytowarjow hač do 20 hodź. posłužować, hdyž su šćěpjeni abo wustrowjeni. We wobchodach drobneho wikowanja dyrbja ludźi šćěpjeni abo wustrowjeni być. Wuwzate su wobchody wšědneje potrjeby. Frizerojo smědźa jenož hišće ludźi posłužować, kotřiž su šćěpjeni abo wustrowjeni. Kupjele, sawny a solarije su zawrjene. Płuwansku wučbu šulerjow smědźa dale přewjesć.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk