Strukturu za zaručene samopostajowanje wutworić

srjeda, 24. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Stefan Oeter je wo awtonomiji Serbow porěčał.Bosćan Nawka Dr. Stefan Oeter je wo awtonomiji Serbow porěčał.Bosćan Nawka

Budyšin (SN/bn). „Wutworić korporaciju zjawneho prawa je najbóle dowidźomna naprawa, kotraž by kolektiwnemu samopostajowanju Serbow najlěpje polěkowała. Wosobinsce tajki krok z wulkej sympatiju wobhladuju.“ Tak zjima fachowc za statne a ludowe prawo dr. Stefan Oeter z Hamburgskeje uniwersity swoje mysle nastupajo prašenje, kak hodźała so kulturna awtonomija Serbow zwoprawdźić a juristisce zaručić. Wosebity hósć a eksperta wčerawšeho seminara „Samopo­stajowanje Serbow w Sakskej“, internetnje wuhotowaneho wot wuběrka „wu­stawa a prawo“ Serbskeho sejma, poda pohódnoćenje wot iniciatiwy zestajeneho naćiska za „statne zrěčenje“, rjadowace poćahi mjez Zwjazkom kaž tež Sak­skej a Braniborskej a serbskim ludom. „Rozdźělnych přičin dla je mi naćisk problematiski. Sprěnja złožuje so na zrěčenja mjez statom a cyrkwjemi, štož mam za tola trochu přehnaty narok. Kmańšo drje by było so na wotpowědnych do­jednanjach, na přikład z uniwersitami abo hospodarskimi komorami, orientować. Zdruha měli jasnje mjez teritorialnej a personalnej awtonomiju rozeznawać.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk