Zaswěć jasne swětło sej

pjatk, 14. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
wjace z tohole wobłuka: « Zwotkel přińdźe zemski płun?
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk