Zmužite modlitwy za Klětno

srjeda, 23. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W Klětnjanskej ewangelskej cyrkwi pokazuje farr Daniel Jordanov na jedyn z plakatow, kotrež su tuchwilu we wobłuku wustajeńcy wo wuchowanju wsy před brunicu widźeć. Andreas Kirschke W Klětnjanskej ewangelskej cyrkwi pokazuje farr Daniel Jordanov na jedyn z plakatow, kotrež su tuchwilu we wobłuku wustajeńcy wo wuchowanju wsy před brunicu widźeć. Andreas Kirschke

Wustajeńca w ewangelskej cyrkwi dopomina na wuchowanje wsy 1990

Časnik na transparenće pokazuje pjeć do dwanaćich. Widźeć je ratarski statok wosrjedź zelenje. Bjez přestaća bližo so jemu hoberski brunicowy bager. „Što je wažniše? Wuhlo abo domizna?“, takle rěkaše prašenje młodeje wosady 1988 na baneru z třoch dźělow wobstejacym. W Klětnjanskej ewangelskej cyrkwi wón hišće dźensa na hrožace wot­ba­gro­wa­nje wsy přez Bjerwałdsku brunicowu jamu dopomina. Horjeka w loži Božeho domu pokazuje wustajeńca tuchwilu tehdyše swědki časa. „Klitten – Klětno 1990“ rěka jeje hesło. Je to fotowa a filmowa dokumentacija wo wuchowanju Klětnoho před 32 lětami a nawjazuje na dźaknu nutrnosć w tamnišej Klětnjanskej ewangelskej cyrkwi 6. februara.

Konkretne plany wobstali

wozjewjene w: Politika

Galerija

dalši wobraz (1) Z tajkimi a hinašimi plakatami su 1989 wo zachowanje Klětnoho wojowali. Nětko su wone w Klětnjanskej cyrkwi widźeć a swědča wo zmužitym boju wobydlerjow za domiznu.
dalši wobraz (2) Tež serbscy spisowaćeljo so před 32 lětami na protesće w Klětnom z rezoluciju wobdźělichu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND