Zelenskyj: Ruska chce wjace

srjeda, 27. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kijew (dpa/SN). Ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj je sej wěsty, zo chce Ruska wjace hač jenož Ukrainu. „Ultimatiwny zaměr ruskeho nawodnistwa njeje jenož zdobyće Ukrainy, ale zničenje wšeho centruma a wuchoda Europy“, rjekny Zelenskyj w swojim wšědnym wječornym widejowym poselstwje. K tomu słuša po jeho słowach tež „globalny dyr přećiwo demokratiji“. W „swobodnym swěće“ mjeztym kóždy widźi, zo je wójna přećiwo Ukrainje jenož započatk, wón rjekny.

Ruska pječa kontrolu přewzała

Moskwa (dpa/SN). Ruske wójsko je po swójskich informacijach kontrolu nad wulkimi kónčinami wuchodneje a južneje Ukrainy přewzało. Kaž generalny połkownik Michail Mizincjew ze zakitowanskeho ministerstwa zdźěli, w zdobytych kónčinach poněčim zaso měrniwe žiwjenje zaćehnje. Po jeho słowach ukrainska strona wšitke humanitarne koridory blokuje, kiž bě Ruska zarjadowała. Ruske rakety su pječa transporty zapadnych bróni a municije zničili.

Dalšich hórnikow našli

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND