Wobšěrny přewodnikwo serbskich pomnikach němsce

štwórtk, 28. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

„Němskorěčny nakład bych za wunošny a za jara trěbny měł.“ Tak doporučach na kóncu swojeje recensije wo nowowudaću přewodnika „Serbske pomniki“ Trudle Malinkoweje, kotrež je LND w lěće 2019 wudało. Nětko wjetša, rozšěrjena a bohaće wuhotowana němskorěčna wersija přewodnika wo serbskich pomnikach a wopomnišćach předleži. Němski přewodnik je porno serbskim tež po wobjimje roz­šěrjeny a ma wjace městnosćow a wo­pomnišćow.

W dźělu wo Hornjej Łužicy je wosom městnosćow wjace hač w serbskim z te­hdy 64. Najbóle rozrostł je přehlad pomnikow Budyšina wot 14 na 23, předewšěm na Mikławšku. Nětko předstaja a wopisuja so wobšěrnje wosoby a poslednje wotpočinki w Kulowje 1751 rodźeneho biskopa Franca Jurja Loka jako přiwisnika rozswětlerstwa, poslednjeho serbskeho biskopa Jurja Łusčanskeho, rěčespytnika Filipa Rězaka, předsydy Maćicy Serbskeje Jakuba Skale a w dwójnym rowje pochowaneju duchowneju Mateja a Jakuba Kućanka.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND