Wo zežiwjenju wuradźowali

pjatk, 13. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Stuttgart (dpa/SN). Wo sćěhach wójny na Ukrainje za globalnu wěstotu zežiwjenja su ratarscy ministrojo wulkich industrijnych krajow G7 dźensa w Stuttgarće rěčeli. Na zetkanju na hrodźe Hohenheim bě tež ukrainski ratarski minister Mykola Solskyj přitomny. Wón rozprawješe wo połoženju we wot Ruskeje nadpadnjenym kraju. Němska skupinu G7 tuchwilu nawjeduje. Jej přisłušeja nimo Němskeje USA, Kanada, Francoska, Wulka Britaniska, Italska a Japanska.

Tójšto prawicarjow w zarjadach

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy zarjad za wustawoškit ma konkretne pokiwy na to, zo je w rjadach policije, zwjazkoweje wobory a tajnych słužbow wjace hač 300 prawicarskich ekstremistow a tak mjenowanych Reichsbürgerow. Tole wuchadźa z rozprawy, kotruž su dźensa w Berlinje předstajili. W njej su wšitke konkretne podhladne a dopokazane pady wot lěta 2018 znosyli. Nimale 190 padow su w institucijach zwjazkowych krajow zličili.

Přepytuja přećiwo 16lětnemu

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND