„Łužica je wosrjedź Europy“

srjeda, 08. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Łužiski cyrkwinski dźeń wot 24. do 26. junija w Zhorjelcu Serbow kruće zapřija. Serbski centrum namakaš direktnje na Delnim torhošću. Chór Łužyca z Choćebuza a Serbski superintendent Christoph Rummel z Hodźija zahajensku božu słužbu na Hornim torhošću sobu wuhotujetaj.

Zhorjelc (AK/SN). Tele aspekty stej Theresa Rinecker, generalna superintendentka w Zhorjelskej wulkowosadźe Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica (EKBO), a Antje Pech, superintendentka w cyrkwinskim wobwodźe Lubij-Žitawa Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje, wčera při prezentaciji programa podšmórnyłoj.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND