Olaf Scholz staji so prašenjam

srjeda, 06. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Krótko do lětnjeje přestawki zwjazkoweho sejma chcyše zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) na prašenja zapósłancow wotmołwić. Prjedy hač so naprašowanje po připołdnju zahaji, Scholz skrótka k zapósłancam porěča. Po tym mějachu sobustawojo parlamenta 60 mjeńšinow chwile, swoje prašenja stajeć. Fachowcy wuchadźachu z toho, zo póńdźe mjez druhim wo nadpad Ruskeje na Ukrainu a wuskutki na Němsku. Potajkim měł so kancler tež k inflaciji a płunowej nuzy wuprajić.

Zawěsće ma zwjazkowy kancler tež tak mjenowanu „koncertowanu akciju“ wuswětlić, wo kotrejž je wón z dźěłodawarjemi a dźěłarnistwami rěčał. Dale bě hišće hodźinska debata planowana. W njej měješe tež wo energijowe zastaranje we wójnskich časach hić. Móžny dalši tema bě etat Zwjazka. Aktualnu hodźinu bě frakcija CDU/CSU zapodała.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND