Wot swěčkow so wobkuzłać dać

srjeda, 20. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Štóž chce rjany lětni wječor při swěčkach, hudźbje a z kuli­nariskimi wosebitosćemi dožiwić, njech njeskomdźi sobotu, 23. julija, wot 19 hodź. zahrodowu nóc w zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Nimo zahajenja sezony, klóšterskeho swjedźenja a zeloweje njedźele je to jedyn z wjerškow w běhu lěta, kotrež tam organizuja. Prjedy hač do wšelakich wobrazow zestajene wjacore tysac swěčkow zaswěća, poskića na jewišću atraktiwny program ze šlagrom, jazzom, akrobatiku, reju a wohnjowej show. Wjeselić smědźa so wopytowarjo mjez druhim na spěwarku Lenu-Loreen Kürschner, kotraž je jako ­JeLa S w telewizijnym wu­syłanju sćelaka RTL „Deutsch­land sucht den Superstar“ nazhonjenja zběrała. Dale skutkuja sobu Drježdźanski jazzowy ­duwo Fokus, rejwanske studio TANZ3 ­a Drježdźanska ­artistka Heidi Witopil.

wozjewjene w: Serwis
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND