Spoken word – hdźež tekst začuwašPokazowakaj cyrkwinskeho ...

pjatk, 05. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Spoken word

– hdźež tekst začuwaš


Pokazowakaj cyrkwinskeho časnika stejachu srjedu, 13. julija, wječor na krótko po napoł wosmich, jako witachu čłonojo Wotrowskeho wjesneho kluba zajimcow na zarjadowanje „Spoken word meets Oberlausitz“ do Wotrowskeje stareje šule. Něhdźe 30 zajimcow bě tam přichwatało. Moderatorka a hłowna organizatorka spoken word-wječora bě Jessy James Lafleur. Młoda wuměłča je w Europje, wosebje pak w Belgiskej, Šwicarskej, Awstriskej a Němskej w poetry slam-scenje znata. Jeje iniciatiwu „ANGEPRANGERT! SPOKEN WORD“ wuznamjenichu ze stipendijom w Zhorjelcu. Tam nastawaja prawidłownje nowe móžnosće za poeziju, workshopy a ideje.

Runje tajka nowa ideja je tučasna hornjołužiska jězba z třomi spoken word wječorami mjez druhim we Wotrowje a dalšimaj w Zho­rjelcu a Žitawje.

wozjewjene w: Předźenak
wjace z tohole wobłuka: « W muzeju pobyli « wjelezboža
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND