Pokiwy (18.11.22)

pjatk, 18. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Reje z elektroniskej hudźbu

Budyšin. Po dołhej přestawce rěka dźensa, pjatk, zaso „Crunch with a punch“ w Budyskim Kamjentnym domje. Wot 22.45 hodź. přeproša cyłkownje šěsć DJjow na reje, a to mjez druhim ­ze stilemi jungle, drum ‚n‘ bass a neurofunk. Zastup płaći 9 eurow.

Wopomnjenska nutrnosć

Smochćicy. Hodźijska ewangelska wosada a Smochčanske kubłanišćo swj. Bena přeprošatej jutře, sobotu, na wopomnjensku nutrnosć za woporow Prěnjeje a Druheje swětoweje wójny, wuhotowanu wot superintendenta Krystofa Rummela a fararja Michaela Kleinera. Wona wotměje so w 16 hodź. při měrowym pomniku w Smochčanskim hrodowym parku.

Lorencowa předstaji swój roman

Budyšin. Awtorka Elke Lorencowa předstaji we wobłuku rjadu Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Łužiske literarne dopołdnjo“ zajutřišim, njedźelu, swój roman „Machtworte“. Čitanje w Budyskim Dźiwadle na hrodźe započnje so w 11 hodź., zastupny lisćik płaći 8 eurow. Hižo wot 10 hodź. poskića snědań, kotrejež popłatk wučinja 6 eurow.

„Z wuhla do paradiza“

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND