Młodźi ludźo starosća so inflacije dla

štwórtk, 24. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Kóždy pjaty młodostny w Němskej ma po naprašowanju dołh. Mnozy 14 do 29lětni so inflacije a wójny dla starosća. Přiwšěm je młoda genera­cija ze swojej wosobinskej situaciju dale poměrnje spokojom, tež hdyž rosće ­wobmyslenje, zo su lěta derjeměća nimo. To su wuslědki minjenu póndźelu wozjewjeneje studije młodźinskeju slědźerjow Simona Schnetzera a Klausa Hurrelmanna.Za połlětnje přewjedźenu trendowu studiju „Młodźina w Němskej“ staj so w oktobrje cyłkownje 1 027 młodostnych a młodych dorosćenych online naprašowałoj. Wobhoniłoj staj so iniciatoraj předewšěm nastupajo starosće. Wokomiknje steji starosć wo inflaciju z 71 procentami na prěnim městnje, po tym sćěhuje ze 64 pro­c. wójna w Europje a na třećim městnje je změna klimy z 55 procentami.

Něhdźe 20 procentow młodostnych a młodych dorosćenych přizjewi, zo maja dołh, štož mjenuja w studiji „zatrašace dopóznaće“. Awtoraj wobkedźbujetaj po swójskich podaćach „trend tak mjenowanych Klarna-dołhow“. Firma Klarna płaćenja nastupajo online-skazanki zrjaduje, při tym hodźi so tež na zličbowanku kupić a pozdźišo zapłaćić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND