Wosebje małe dźěći potrjechene

pjatk, 25. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Infekcije z tak mjenowanym RSV-wirusom wjedu po informacijach Roberta Kochoweho instituta (RKI) wosebje pola małych dźěći přiběrajcy ke chorosćam a zapokazanjam do chorownje. Přichodne tydźenje dyrbimy dale ze stupacymi ličbami ličić, rěka w tydźenskej rozprawje RKI. We wjacorych zwjazkowych krajach, mjez druhim w Bayerskej, Sewjerorynsko-Westfalskej a Delnjej Sakskej, maja hižo nětko lědma swobodne dźěćace łoža w chorownjach.

Hospodarski wukon přiběrał

Wiesbaden (dpa/SN). Němske hospodarstwo je najebać krizy w lěću swoje wukony powyšiło. Nutřkokrajny bruttoprodukt přiběraše w třećim kwartalu porno ­předchadnemu kwartalej wo 0,4 procenty a z tym sylnišo hač wočakowane, zdźěli dźensa Zwjazkowy statistiski zarjad. Z tym rozrosće najwjetše ludowe hospodarstwo Europy najebać koronapandemiju, stupace płaćizny a wójnu w Ukrainje kaž hižo w prěnimaj kwartalomaj lěta.

Přećiwo Amazonej protestowałoj

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND