Nowozapočatk samopostajenja

pjatk, 06. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Hajko Kozel

Na zašłym posedźenju do nowowuzwolenja załožboweje rady su serbscy čłonojo gremija wažnu kročel činili. Dotal chwalachu oficialnje přeco, kak derje, kak prawje a kak wažne je, (přemócnu) němsku stronu w dźensa najwažnišim rozsudźacym gremiju nastupajo financy za serbske kulturne a rěčne projekty kaž tež institucije přeco za blidom měć. Nětko pak so w rezimeju skutkowanja rady zwěsći, zo su změny nuznje trěbne – płaći dźě njesměrnje wjele mocy, němskich zastupjerjow komunow a pjenjezydawarjow wo předewzaćach přeswědčić. Nimo toho: Serbscy zastupjerjo nimaja žanoho statusa, njeje žaneje wěsteje, kruteje nošneje struktury. Tele dowidźenje je zwjeselace, byrnjež hakle nimale tři lětdźesatki po załoženju załožby přišło. Lěpje pozdźe hač scyła nic. Hačrunjež : Opoziciske politiske mocy su sej wot wšeho spočatka přezjedne byli, zo je stara struktura na škodu serbskich naležnosćow. Štó pak rady na opoziciske hłosy poska, hdyž sej mysli, zo ma mócny tež prawje, tohorunja w serbskich naležnosćach?

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND