Budyske wolejbulisća sakske finale docpěli

póndźela, 09. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Złotu medalju wubědźichu sej hólcy 9. do 11. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija we wolejbulowym regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w starobnej skupinje II w Žitawje. Woni pojědu 15. měrca na sakske finale do Dippoldiswalde. Su to Mato Dźisławk, kapitan Elias Kummer, Niklas Šnajder, Anton Wićaz, Benedikt Šołta (stejo wotlěwa); Florian Elsner a Florian Bulank zhromadnje ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom. Foto: Měrko Korjeńk Złotu medalju wubědźichu sej hólcy 9. do 11. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija we wolejbulowym regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w starobnej skupinje II w Žitawje. Woni pojědu 15. měrca na sakske finale do Dippoldiswalde. Su to Mato Dźisławk, kapitan Elias Kummer, Niklas Šnajder, Anton Wićaz, Benedikt Šołta (stejo wotlěwa); Florian Elsner a Florian Bulank zhromadnje ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom. Foto: Měrko Korjeńk

Hólcy 9. do 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu wolejbulowe regionalne finale šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w Žitawje. Hrajerjo wokoło kapitana Eliasa Kummera přewinychu gymnaziastow ze Žitawy a šulerjow wyšeju šulow z Kulowa a Kodersdorfa stajnje z 2:0. Nětko pojědu 15. měrca na krajne wurisanje do Dippoldiswalde.

W stawiznach wolejbuloweho sporta na SGB kwalifikowachu so z aktualnym wuspěchom w Žitawje 16 mustwow w třoch starobnych skupinach za sakske finale. Jedna slěborna a wosom bronzowych medaljow je zwjeselaca bilanca młodych sportowčow a sportowcow w dotalnych kónčnych krajnych wurisanjach při wysokim saku. A snano poradźi so tuchwilu najlěpšemu cyłkej SGB w měrcu w Dippoldiswaldźe skok na podest.

Serbski gymnazij Budyšin –

Wyša šula Adolfa Traugotta

von Gersdorf Kodersdorf 2:0

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Kapitan mustwa SGB Elias Kummer bu jako najlěpši hrajer wuchodosakskeho finala wuznamjenjeny.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND