Festiwal wrotow we wosmifinalu w Delanach

póndźela, 13. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Dźakowano wjele pomocnikam a tež twjerdemu hrajnišću je so w Ralbicach wčera hrać hodźało. Domjace mustwo podźakowa so tuž za prócu z kanterowym dobyćom 9:0. Druhdźe, na přikład w Budyšinje, Choćebuzu abo Chrósćicach su koparske hry pod hołym njebjom wupadnyli.  Foto: Konstantin Hrjehor Dźakowano wjele pomocnikam a tež twjerdemu hrajnišću je so w Ralbicach wčera hrać hodźało. Domjace mustwo podźakowa so tuž za prócu z kanterowym dobyćom 9:0. Druhdźe, na přikład w Budyšinje, Choćebuzu abo Chrósćicach su koparske hry pod hołym njebjom wupadnyli. Foto: Konstantin Hrjehor

Sokoł Ralbicy/Hórki –

HZ Łaz/Běły Chołmc 9:0 (2:0)

zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, Schultz, A. Wałda, Matka (66. Kunze), D. Gloxyn, Šewc, Šołta, T. Wałda (66. Ričl), Bejmak (54. Nuk), Domaška (75. Lulak)

W hrach wokrjesneho pokalneho koła jewi so husto raz kanterowe dobyće. Najčasćišo w prěnim abo druhim kole, hdyž hraje wulki faworit přećiwo małemu mustwu z wokrjesneje klasy. Před lětami nawróćichu so Sokoljo na přikład hižo raz z Wjazońcy z dobyćom 14:0.

Zo pak su so Sokoljo po wčerawšej hrě z tajkim kanterowym dobyćom wot swojich přihladowarjow zaso rozžohnowali, z tym nichtó ličić njemóžeše. Přećiwnik z Łaza/Běłeho Chołmca wšak steji w tabulce wokrjesneje wyšeje ligi pódla Sokołow a z tym wočakowachu 140 přihladowarjo poprawom napjatu hru we wosmifinalu wokrjesneho pokala. Pola Ralbičanow pobrachowachu nowopřichadaj Pius Šołta a Rafael Šołta a stajnej hrajerjej Paul Rachela a Bosćij Bejma. Ale tež přećiwnik z Łaza dyrbješe bjez stajnych hrajerjow startować.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Hosćo z Łaza a Běłeho Chołmca su wčera w Ralbicach tamnišim Sokołam křidła z njefairnymi srědkami přitřihać chcyli. To pak so jim poradźiło njeje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND