Muzej łužerjow stare rjemjesło na naročne wašnje zbliža

pjatk, 24. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Kosmy ze zwěrjećeje kože wotstronić běše prjedy napinace dźěło w procesu zhotowjenja kože. Wjace wo tym móžeš w Muzeju łužerjow zhonić. Jürgen Männel Kosmy ze zwěrjećeje kože wotstronić běše prjedy napinace dźěło w procesu zhotowjenja kože. Wjace wo tym móžeš w Muzeju łužerjow zhonić. Jürgen Männel

W regionje zakótwjenym rjemjesłam wěnowane muzeje w blišej abo tež ­tróšku zdalenej wokolinje přeco zaso na wopyt přeprošuja. Wšako zhoniš na­drobnišo wo tam tehdy zdokonjanych dźěłach a přemysłach. Tajke su młódšej, ale runje tak srjedźnej generaciji dźensa častodosć dospołne cuze. Jedyn tajki přikład je Muzej łužerjow (Lohgerber) w Dippoldiswaldźe, ke kotremuž zdobom galerija słuša.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Jednotliwe dźěłowe kroki su wopisane, graty za to wustajene.
dalši wobraz (2) Pas łužerja wobkruća, zo je wopytowar na wšitkich stacijach pobył, kotrež su za dźěłanje kože trěbne.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND