Błótowske motiwy w dźěłarničce wužiwali

srjeda, 24. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Błótowske wjesne žiwjenje zwobraznić bě jedyn z temow fotoweje dźěłarnički minjeny kónc tydźenja z něhdźe dźesać wobdźělnikami.  Foto: Peter Becker Błótowske wjesne žiwjenje zwobraznić bě jedyn z temow fotoweje dźěłarnički minjeny kónc tydźenja z něhdźe dźesać wobdźělnikami. Foto: Peter Becker
Bórkowy (PB/SN). Dźěłarničku z cyłkownje dźesać wobdźělnikami na temu fotografowanje su minjeny kónc tydźenja w Bórkowach a wokolinje přewjedli. Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu bě work­shop organizowała. Při tym njesteješe jenož prawe wobchadźenje z kameru w srjedźišću, ale tež prawy wid na motiw a wotpowědne fotografiske přesadźenje. Zamołwitym dźěše wo to pokazać, zo technika sama žane dobre fota nječini. Samo z mobilnym telefonom su dźensa wuběrne fota móžne, hdyž na přikład „złote třihanje“ wobkedźbuješ abo perspektiwu fotografowanja změniš. Dokelž słušeja k foće tež rjane motiwy, su dźěłarničku z organizowanymi scenami błótowskich bajow a stawiznow wobohaćili. Z kolesom poda­chu so wobdźělnicy z Raduša do Bórkowow na statokaj Lierschojc a Möbertojc swójbow, kotrejž wobdźělnikam zmóžništej, tam fotografować. Pola Lierschojc steješe žiwjenje we wjesnych kónčinach w srjedźišću. W Möbertojc hornčerni wjerćeše so wšitko wokoło připołdnicy. Wottam měrjachu so kolesowacy kursis­ća na Lipje.
wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND