Wjace dźěći podpěrować

štwórtk, 25. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Ministrojo wuradźuja w Podstupimje wo zakładnym zawěsćenju

Podstupim (dpa/SN). Ministrojo za młodźinu a swójby Zwjazka a zwjazkowych krajow su dźensa w Podstupimje wo trěbnych naprawach w zwisku z planowanym zakładnym zawěsćenjom dźěći wuradźowali. We wobłuku amploweje koalicije maja w tym zwisku hišće dosć rozdźělne předstawy. Braniborska socialna ministerka Ursula Nonnemacher (Zeleni) je zwjazkowe knježerstwo namołwjała, předewzaće zahajić. „By dobry signal był, bychu-li na zwjazkowej runinje wotpowědny signal dali, byrnjež hišće wšitko dozrawjene njebyło“, rjekny wona powěsćerni dpa. Nonnemacher zhromadnje z braniborskim ministrom za młodźinu, Steffenom Freibergom (SPD) konferencu nawjeduje.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND