Jeničke wrota finale rozsudźili

wutora, 27. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Kapitanaj Lukas Dominik Güntzschel (nalěwo, Biskopicy) a Denny Gloxyn (naprawo, Ralbicy) a k tomu tež hišće wšitcy dalši hrajerjo wobeju mustwow běchu do pokalneho finala dobreje nalady. Foto: Konstantin Hrjehor Kapitanaj Lukas Dominik Güntzschel (nalěwo, Biskopicy) a Denny Gloxyn (naprawo, Ralbicy) a k tomu tež hišće wšitcy dalši hrajerjo wobeju mustwow běchu do pokalneho finala dobreje nalady. Foto: Konstantin Hrjehor

Sokoł Ralbicy/Hórki –

Biskopičanske KT II 0:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – An. Wałda, Al. Wałda, Schultz, M. Matka, Šewc, D. Gloxyn, D. Šołta, Rachela (89. Kř. Matka), Korjeńk (78. Šiman), Domaška (78. Bejmak)

Najlěpše wuměnjenja wočakowachu koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki a druheho zastupnistwa z Biskopic sobotu nawječor w Rakecach, jako wojowachu tam w finalu wo wokrjesny pokal. Zo njebudźe to lochka naležnosć, bě wšitkim jasne, wšako běchu Biskopičenjo do hry faworit na titul. Trenar Tomaš Henčl njebě přitomny, dokelž bě hižo dołho lěćny dowol planował. Za njeho přewza kotrenar Matijas Šnajder při liniji.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND