Pokiwy (01.09.23)

pjatk, 01. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

W płašću zdarma do kina

Wulke Hendrichecy. „Wulku narodninsku party“ swjeća wot dźensnišeho pjatka do slědowaceje njedźele składnostnje 30. narodnin organizatora Nysoweho filmoweho festiwala a zarjadowanišća Kunstbauerkino we Wulkich Hendrichecach (Großhennersdorf). Mjez druhim pokazaja tam „hosćom w kupanskim płašću“ film „The Big Lebowski“ zdarma a wěnuja so z retrospektiwu tworjenju Wenzela Storcha. Jako „sobotny wjeršk“ připowědźa koncert skupiny La Nefera, wo slědowace reje postara so DJ Ludmila Pogodina z Běłoruskeje.

Bajka a wjac pod hrodźišćom

Kopšin. „Filmowa nóc“ pod hołym njebjom čaka jutře, sobotu, pod Kopšinjanskim hrodźišćom na zajimcow. W 19.30 hodź. prezentujetej župa „Michał Hórnik“ a towarstwo NuPraKo pask „Dyrkotawka“. Slěduja mjez druhim serbske hudźbne wideja a filmowa překwapjenka. Zastup je darmotny.

Štyri wustajeńcy na hrodźe

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND