Hrimotacy aplaws po ćišinje poručenje

póndźela, 18. septembera 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Předewšěm rejwarki a rejwarjo baleta SLA zasłužichu sej ze swojim wukonom w inscenaciji „Wójna a ...“ sylny přiklesk publikuma. Choreografije „inscenowaneho oratorija“ po hudźbje Bjarnata Krawca a libreće Michała Nawki zwobraznjeja titulny konflikt z rozdźělnych perspektiwow.  Foto: Martin Pižka Předewšěm rejwarki a rejwarjo baleta SLA zasłužichu sej ze swojim wukonom w inscenaciji „Wójna a ...“ sylny přiklesk publikuma. Choreografije „inscenowaneho oratorija“ po hudźbje Bjarnata Krawca a libreće Michała Nawki zwobraznjeja titulny konflikt z rozdźělnych perspektiwow. Foto: Martin Pižka

SLA z wuspěšnej a wupředatej prapremjeru oratorija „Wójna a ...“

Budyšin (SN/bn). Po wjeršomaj „Smilny Božo, wróć nam zbožo!“, kotrejž zakónčitej prěni dźěl oratorija „Wójna a ...“, knježeše na wupředatej žurli Serbskeho lu­doweho ansambla hnuta ćišina. Ze slědowacym wichorojtym přikleskom dźakowaše so publikum minjeny pjatk wšitkim na inscenaciji sobuskutkowacym za prapremjeru, z kotrejž chce SLA „wuteptane puće wopušćić“, kaž bě intendant domu, iniciator a režiser produkcije Tomas Kreibich-Nawka připowědźił. Zhromadnje z choreografku Gundulu Peuthert je wón na zakładźe twórby Bjarnata Krawca a Michała Nawki inscenaciju wuwił a zwoprawdźił, kotraž ma potencial, tójšto wody zamućić.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND