Wjesne zetkanišćo za wšěch

pjatk, 13. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
W Bóšičanskej gmejnje je w zašłych lětach pjeć nowych hrajkanišćow nastało. W Nowej Jaseńcy je gmejna k wotewrjenju na swjedźeń za swójby přeprosyła. Mjeztym je hrajkanišćo woblubowane zetkanišćo.  Foto: SN/Milenka Rječcyna W Bóšičanskej gmejnje je w zašłych lětach pjeć nowych hrajkanišćow nastało. W Nowej Jaseńcy je gmejna k wotewrjenju na swjedźeń za swójby přeprosyła. Mjeztym je hrajkanišćo woblubowane zetkanišćo. Foto: SN/Milenka Rječcyna

Wosom wjeskow, pjeć hrajkanišćow – tajka je situacija w Bóšičanskej gmejnje. Milenka Rječcyna je so z wjesnjanostu Stanijom Ryćerjom (rjemjesło Bóšicy) rozmołwjała.

Čehodla je so gmejna wo to prócowała, hrajkanišća twarić?

S. Ryćer: Nimamy w našich wsach hewak hižo wjele, štož móhli swójby wužiwać. Na přikład pobrachuja nam małe wjesne předawanišća. Z hrajkanišćemi pak je powabk, zo młode swójby do našich wsow ćahnu.

W kotrych wsach hrajkanišćo maće a štó so wo nje stara?

S. Ryćer: We Wětrowje-sydlišćo hrajkanišćo mějachu. Te pak běše dodźeržane. Tuž smy nowe nastajili. Podobnje bě to w Jaseńcy. Dalše mamy w Nowej Jaseńcy, w Nowym Łusču a starym Wětrowje. Sym přewšo wjesoły, zo so přewažnje wobydlerjo wo hrajkanišća staraja. Wosebje aktiwni su młodźi starši w Jaseńcy.

Hdźe je gmejna hrajkanišća twariła? Na kotre wašnje su wone financowane?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND