Zasłužbni prócowarjo wuznamjenjeni

pjatk, 27. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Dalše Myto Domowiny za dorost je předsyda Domowiny (štwórty wotprawa) młodostnym čłonam towarstwa Serbska murja přepodał. Su to (wotlěwa): Kira Hrjehorjec, Pětr Dźisławk, Syman Sćapan, Matej Mark, Florian Kießlich, Filip Zahrodnik, Lukaš Hrjehor, Michał Donat a Fabian Hejduška. Lawdatorka běše předsydka mytowanskeho wuběrka Leńka Thomasowa.Jurij Helgest Dalše Myto Domowiny za dorost je předsyda Domowiny (štwórty wotprawa) młodostnym čłonam towarstwa Serbska murja přepodał. Su to (wotlěwa): Kira Hrjehorjec, Pětr Dźisławk, Syman Sćapan, Matej Mark, Florian Kießlich, Filip Zahrodnik, Lukaš Hrjehor, Michał Donat a Fabian Hejduška. Lawdatorka běše předsydka mytowanskeho wuběrka Leńka Thomasowa.Jurij Helgest

Dwěmaj skupinomaj a dźewjeć wosobam je Domowina lětsa myto za čestnohamtski angažement na dobro Serbow spožčiła

Basnik Milan Hrabal a stawiznar dr. Pětš Šurman staj lětušej lawreataj, kotrymajž je Domowina swoje najwyše wuznamjenjenje za čestnohamtske dźěło na dobro serbskeho luda – Myto Domowiny – na swjatočnym zarjadowanju w Serbskim domje spožčiła. Towarstwo přećelow Serbow (SPL) z Prahi je we Warnoćicach bydlaceho Milana Hrabala za tute myto namjetowało. Wón je čłon čěskeho PEN kluba, Zwjazka serbskich wuměłcow a sobustaw předsydstwa SPL. Hižo w młodych lětach bě so z Warnočanskimi Serbami zetkawał, wosebje z grafikarku Hanku Krawcec. Milan Hrabal chce Łužicu a Serbow do detaila zeznać, chce serbske žiwjenje dodnić. Hižo přez lětdźesatki njeje jenož jako čěsko-serbski přełožowar, ale tež jako basnik aktiwny, kotryž tež w serbskej rěči publikuje. Jeho najnowša wušła kniha je zběrka „Domluvená šifra“.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Tež čěski basnik a přećel Serbow Milan Hrabal (2. wotlěwa) je wot Dawida Statnika Myto Domowiny dóstał. Dalšej gratulantaj: Ondřej Šrámek (nalěwo), Antonín Kříž (naprawo)
dalši wobraz (2) Předsyda Domowiny Dawid Statnik (2. wotlěwa) z Mytom Domowiny za dr. Pětša Šurmana (srjedźa). Nalěwo lawdatorka a městopředsydka mytowanskeho wuběrka Franciska Albertowa. Wotprawa dalšej gratulantce: regionalna rěčnica Heike Apeltowa a předsydka Maćicy Serbskeje dr. Anja Pohončowa
dalši wobraz (3) Kolegij Zakładneje šule Krabat w Janšojcach je lětsa jedna z dweju skupin, kotraž bu z Mytom Domo winy za dorost počesćena. Wotlěwa: Katrin Suchec-Dźisławkowa (referentka Domowiny za kubłanje), Katja Genzerowa, předsyda Domowiny, Doreen Hufnagel, Heika Apeltowa a předsydka Domowinskeje skupiny w Janšojcach Rosi Tšukowa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND