Kraj biblije w Oberlichtenauwje

pjatk, 27. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Čestnohamtski jednaćel Křesćanskeho towarstwa Maik Förster (nalěwo) z wopytowarjom Ingom Rüdom před małej synagogu – nowym elementom stajneje wustajeńcy Kraja biblije w Oberlichtenauwje. Foto: Andreas Kirschke Čestnohamtski jednaćel Křesćanskeho towarstwa Maik Förster (nalěwo) z wopytowarjom Ingom Rüdom před małej synagogu – nowym elementom stajneje wustajeńcy Kraja biblije w Oberlichtenauwje. Foto: Andreas Kirschke

Městnosć połna dohladow do židowskeje wěry a kultury

Hižo wjace hač 70 000 ludźi je muzej Kraj biblije w Oberlichtenauwje blisko Kamjenca wopytało. Čas pandemije su zamołwići jara efektiwnje wužili a teren z tójšto nowymi elementami ­wobohaćili, mjez druhim z miniaturnej synagogu.

Dźesać Božich kaznjow w hebrejšćinje na dwěmaj drjewjanymaj tafličkomaj. Křinja, w kotrejž leži thora, swjate pismo Židow kaž tež porst za čitanje thory (hebrejsce: jad). Pódla steji sydomručny swěčnik – swědk bibliskeje stawizny Genezis. W pozadku krasne, we wšelakich barbach pomolowane wokno. Tutón napohlad dožiwja wopytowar Kraja biblije w Oberlichtenauwje.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Mały amfiteater blisko zachoda do bibliskeje zahrody ma wuběrnu akustiku. Sobudźěłaćerjo muzeja tu hosći witaja. Foto: Andreas Kirschke
dalši wobraz (2) Maik Förster z čestnym wopismom Rona Prosora, wulkopósłanca Israela w Němskej. Foto: Andreas Kirschke
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND