Tón abo tamny žort pódla byłMichał Cyž je projekt „medijowe ...

pjatk, 03. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Tón abo tamny žort pódla był

Michał Cyž je projekt „medijowe prawo“ nawjedował. Wón rěčeše ze šulerjemi wo strachach we wobchadźenju z internetom. Dale rozestaješe so z aspektami medijoweho prawa, wosebje pola njepołnolětnych dźěći a młodostnych. Tón abo tamny žort je tež pódla był.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND