„... tomu zadźěwać, zo naše stawizny zhubimy!“

pjatk, 05. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
„Wienske karany“ z kamjeniny (Steinzeug), z druheje połojcy 19. lětstotka, ze zběrki Mužakowskeje keramiki Helgi Heinze. Mužakowscy hornčerjo je jako winowe karany samo hač do Rakuskeje dodawachu. Foto: Helga Heinze „Wienske karany“ z kamjeniny (Steinzeug), z druheje połojcy 19. lětstotka, ze zběrki Mužakowskeje keramiki Helgi Heinze. Mužakowscy hornčerjo je jako winowe karany samo hač do Rakuskeje dodawachu. Foto: Helga Heinze

W Krušwicy blisko Mužakowa bydli Helga Heinze. 69lětna wuměnkarka ma dwaj wulkej konikaj: domizniske stawizny a keramiku. Tuž njedźiwa, zo angažuje so wona čestnohamtsce hižo přez lětdźesatki w předsydstwje spěchowanskeho towarstwa Muzeja za rjemjesło a přemysło w Zagorju a zo je, hromadźe z domizniskim slědźerjom Holgerom Kleinom, knihu wo stawi­znach Mužakowskeje keramiki wudała.

Helga Heinze steji w stwičce na wutwarjenej łubi swojeho domskeho. W regalach kołowokoło wuhladaš keramiku, runje tak tež na blidźe wosrjedź komory. „Hlej! To je moja zběrka!“, praji wona a wozmje swětłobruny karan do ruki. „To je typiski objekt našeje Mužakowskeje keramiki z kamjeniny (Steinzeug).“ Dekoracija – módra stilizowana tulpa wokoło hornjeje kromy karana – je charakteristiski detail na keramiskich wudźěłkach kónc 17. a spočatk 18. lětstotka. „Wšako běše tuta kwětka w tehdyšim času prawy luksusowy artikl“, rozłožuje Helga Heinze.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W běhu sezony demonstruja sobudźěłaćerjo muzeja publikumej prawidłownje wulke mašiny w „prawym dźěle“, kaž tu wulku piłu w rězaku.
dalši wobraz (2) Ekspertka za Mužakowsku keramiku: Helga Heinze. Foto: priwatne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND