Znowa čitała ... „Struga. Wobrazy našeje krajiny“

pjatk, 23. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Druha basniska zběrka Kita Lorenca „Struga. Wobrazy našeje krajiny“ je w lěće 1967 wušła.Jürgen Maćij Druha basniska zběrka Kita Lorenca „Struga. Wobrazy našeje krajiny“ je w lěće 1967 wušła.Jürgen Maćij

W serbskej literaturje chowaja so mnohe drohoćinki, na kotrež znowa skedźbnić je trjeba, zo njebychu so pozabyli. Wotpowědne impulsy chce awtorka

serbskim čitarkam a čitarjam z rjadom „Znowa čitała“ dawać.

Hdy sym prěni raz w jednej ze stružnych wjeskow była – kaž je Kito Lorenc mje­nuje –, wjace njewěm. Snano před nimale 60 lětami z dźěćacym dźiwadłom Serbskeho lajskeho dźiwadła, w kotrymž tehdy sobu hrajach? Abo tola wjele pozdźišo z cyłej swójbu na kupanju w Brězowskim jě­zorje? Znajmjeńša so hišće ­rady dopominam na kwas w Rownom, na kotryž bě nas Leńka Nowakowa přeprosyła (zo by mój mandźelski fotografował), na nakładniske čitanja a literarne kermuše, na serbske kemše a ewangelske cyrkwinske dny w Slepom.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Kito Lorenc (1938-2017) Foto: archiw SN
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND