Městnosć swětoweho herbstwa UNESCO za přichod derje přihotowana

pjatk, 23. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Agnieszka Janowska před „Nowej blidarnju“, centrumom geoparka w pólskej Łęknicy, kotryž su w lěće 2022 wotewrěli.  Foto: Jost Schmidtchen Agnieszka Janowska před „Nowej blidarnju“, centrumom geoparka w pólskej Łęknicy, kotryž su w lěće 2022 wotewrěli. Foto: Jost Schmidtchen

Global geopark Mužakowski ­zahork słuša do swětoweho herbstwa UNESCO. Łužiska drohoćinka přihotuje so na wužadanja při­choda. To je wuslědk lětušeje ­certifikacije.

„Nadźijamy so pozitiwneje zdźělenki ze stron UNESCO. Žadanja smy spjelnili. Nazymu lěta 2021 smy Europski zwjazk za teritorialne zhromadne dźěło (EVTZ) załožili. Pólska kaž tež Němska stej wusko hromadu zrostłoj a zaručatej stajnu wobchodnisku dźěławosć. Smy wobstajnje widźomni“, měni direktorka geoparka Nancy Sauer. Wona dale wuzběhuje, zo je park drohotne, zmysłapołne wudospołnjenje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty. Wažne ćežišća, kotrež w geoparku woraja, su mjez druhim po­srědkowanje wědy wo geologiji kaž tež wujasnjenje stawiznow regiona a geologiskich zwiskow.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Direktorka Nancy Sauer. Foto: archiw SN/Jost Schmidtchen
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND