Nětk „wjesoła póndźela“ samo tema w sejmje

srjeda, 15. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/mb). Pospytam prawicarskich cwólbow, zarjadowanja „wjesołeje póndźele“ w Budyšinje mylić, je policija drje wuspěšnje zadźěwała (Serbske Nowiny rozprawjachu). Aktualna ataka na nowu seriju kulturnych podawkow, organizowanych w kooperaciji połsta organizacijow, je pak politiskeho razu. Zapósłanc AfD Frank Peschel je so pola krajneho knježerstwa oficielnje za kóštami tutych eventow z wida dawkipłaćerjow wobhonił. Wotmołwa sakskeje ministerki za justicu a demokratiju, Europu a runostajenje Katje Meier (Zeleni) na małe naprašowanje Peschela interpretowaše zapósłanc wčera w nowinskej zdźělence tak: „Nimale 87 000 eurow płaći to dawki­płaćerjam. Kóšty za ,Demokratiekünstler‘ při tym ani zapřijate njejsu.“ Jeho konkluzija: „Wočiwidnje so statnej ministerce politiska realita prawicarsko-konserwatiwnje nastajeneje ludnosće w Budyšinje njelubi.“ Tohodla wona po­zdatnje „dawkowe pjenjezy za politisku agitaciju nałožuje“.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND