Wrotarjej pjeć razow žerdź pomhała

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

ST Wjelećin

– ST 1922 Radwor 0:2 (0:1)

Zestawa hosći: Wróbl – F. Šěrak (75. C. Šěrak), Buša, S. Henke, Karwinski, Šram, Mark, Nuk, Bauer, T. Henke, Schulze (77. Wjeńka)

K poslednjej dypkowej hrě sezony 2014/2015 nastupichu koparjo Radworskeho sportoweho towarstwa pola mištra wokrjesneje ligi, stafle I we Wjele­­­ći­nje. Trenar Pětr Bejmak dyrbješe ze­stawu mustwa jenož na jednej poziciji změnić. Byrnjež sej wón wot swojich chowancow połnu koncentraciju a bojownosć žadał, słušeše prěnja akcija w hrě domjacym. Kaž wohnjowa wobora woni wrota nadběhowachu. Na zbožo sadźichu prěni kop na žerdź. Radworčenjo skrótka předychachu a startowachu sami dobry nad­běh na prawym křidle, kotryž skónči so z jědnatku. Schulze ju k 0:1 (7.) přetwori. Strašnišo nadběhowaše pak dale­ Wjelećanske mustwo. Jeho derje za­hra­ty cyłk přinjese Radworski škit ča­sćišo do wuskosćow. W 20. min. kaž tež w 32. min. pomhaše Wróblej žerdź.

Wuslědki (18.06.15)

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla II

Kulow II – Łuty 2:3 (1:3)

1. Łuty  25 62 : 24 61

2. Rakecy II 25 59 : 28 50

3. Lubuš 24 53 : 41 41

4. Nadrózna Hrabowka 25 47 : 34 40

5. Kamjenc II 25 49 : 34 39

6. FC Łužica 25 52 : 44 38

7. Bluń 25 56 : 60 35

8. Ćisk II 25 46 : 56 33

9. Hórnikecy 25 57 : 57 29

10. Nowe Město II 25 42 : 52 29

11. HZ Łaz 24 41 : 41 27

12. Ralbicy/Hórki II 25 22 : 45 20

13. Wětnica/Hola 25 44 : 79 15

14. Kulow II  25 29 : 64 14

čoło tabulki wokrjesneje ligi, stafla III

1. Kinspork 24 78 : 20 58

2. Großnaundorf 26 50 : 31 50

3. Frankenthal 26 62 : 42 46

4. Ottendorf-Okrilla 25 50 : 28 42

5. Marijina hwězda 25 46 : 43 40

6. Großröhrsdorf II 25 42 : 45 37

7. Njebjelčicy  25 53 : 53 32

8. Liegau-Augustusbad 24 51 : 45 30

9. Haselbachtal 25 38 : 51 29

Tabulkoweho susoda porazyli

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Póst Germania Budyšin

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:5 (0:2)

Zestawa hosći: Gloxyn – M. Matka (27. von Köding), Kř. Matka (73. Wowčerk), Korjeńk, Lulak, Bjeńš, Šołta, Schulz, Wałda, Kurjat (64. G. Čórlich), Domaška

Z dobyćom pola Pósta Germanije w Budyšinje bychu so koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki wo jedne městno w ta­­bulce polěpšili. W prěnich dźesać mjeń­­šinach přewostajichu woni jednanje domja­cym, kotřiž so wočiwidnje próco­wachu, ale bjez rozsudnych akcentow. Najprjedy Křesćan Matka dobry nadběh k róžkej wotwobara. Kaminski za Germaniju bul do šěs­natki kopny, a tón pras­ny do žerdźe – Matka pak by na městnje był. Prěni nadběh Sokoła běše hnydom wuspěch. Wałda jón přez prawy bok za­haji. Šołta přihra bul Kurjatej, kiž pósła Domašku preciznje na puć. A tón rjanu kom­binaciju k 0:1 zakónči. Dwě mjeńšinje pozdźišo zleća Gloxynowy wotkop daloko do pře­ćiwniskeje połojcy. Doma­ška wottam kulowatu kožu k 0:2 do wrotow smokny. Krótko do změny móhł Kurjat­ wuslědk dale zwyšić. Sam před wrotarjom pak njezamó jeho pře­winyć. Na tamnym boku Gloxyn Hans­pachowy po­spyt­ do łaty storči.

We wobłuku Moritzburgskeho hrodoweho triatlona startowachu njedźelu znowa wjacori serbscy sportowcy. Po wu­bědźowanju su Serbske Nowiny wot nich někotre měnjenja nazběrali.

Wuslědki (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga stafla II

Hermsdorf – Njebjelčicy 1:2 (1:1)

Wětnica/Hola – Kamjenc II 1:2 (1:1)

Nadrózna Hrabowka – Rakecy II 2:2 (1:0)

wokrjesna liga stafla III

Großnaundorf – Němske Pazlicy 3:1 (0:1)

Porchow – Großröhrsdorf II 3:3 (1:1)

Prěnje mustwo Biskopičanskeho koparskeho towarstwa budźe w nowej hrajnej dobje zaso we wyšej lize hrać. Njedźelu je cyłk trenarskeje dwójki Erik Schmidt a Mirko Ledrich po dobyću 2:0 přećiwo Heidenauwej postupił. Nimo toho móže so Bisko­pi­čanske mustwo nětko tež sakski mišter 2014/2015 mjenować. Foto: Rocci Klein

Volleyball na Serbskim gymnaziju Budyšin

Minjeny štwórtk je so sportowa hala Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho cen­truma Budyšin krótko do 14 hodź. pjelniła. Šulerjo wjacorych lětnikow ča­ka­chu na ławkach sedźo na mjeztym sedmy volleyballowy duel mjez cyłkomaj wučerkow/referendarkow a maturantkow. Wosebje wulki bě fanowy blok dwanatkarjow. Wón tworješe perfektny ramik wubědźowanja. Dotal je stajnje młódša generacija dobyła a tež lětsa tomu tak bě. Z 25:7, 25:17 a 25:9 su šulerki wšitke tři sadźby za sebje rozsudźili. Wulki kompliment słuša našim pedagogowkam, kotrež su bjez treninga z wulkim zasadźenjom wojowali, a šulerkam za fairne hraće. W jich rjadach zasadźene běchu volleyballistki, kiž su w januaru we wuchodosakskim finalu gymnazijow w swojej starobnej klasy slěbro dobyli. Tak běštej wjeselo a strowa atmosfera hač do kónca zaručenej.

Žane wrota padnyć nochcyli

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

ST 1922 Radwor – ST Kubšicy 0:0

Zestawa domjacych: Wróbl – Šěrak, Buša, S. Henke, Karwinski, Šram, Mark, Nuk, Zähr, T. Henke (77. Wjeńka), Schulze

W prěnjej partiji w Kubšicach běchu Radworscy koparjo w poslednjej mjeńšinje přěhrali. To bě chětro mjerzace. Trenar Pětr Bejmak dyrbješe w swojej zestawje jenož Winarja z Thomasom Henku narunać. Prěnju dobru móžnosć měješe Karwinski. Po rjanej kombinaciji na lěwym křidle wotpołoži agilny Nuk bul Karwinskemu, kiž direktnje na wrota wotzamkny. Bul pak prasny do žerdźe. Tež Schulz měješe dobru móžnosć k nawjedowanju, sam před wrotarjom pak wrotarja přehektisce natřěli. Tež dalše kopy wrota misnychu.

Sportnišćo přihotowali

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:
Dohromady 51 ludźi je zańdźenu sobotu Pančičanske sportnišćo za 8. integratiwny sportowy swjedźeń ST Marijineje hwězdy přihotowało. Volleyballisća su z pomocu techniki, kotruž bě gmejna přewostajiła, beachvolleyballnišćo sporjadkowali. Zbrašeni sportowcy pod nawodom wotrjadnicy Weroniki Bartoweje plějachu njerodź na připrawje za dalokoskok a na běžni. Koparjo syčechu trawu a volleyballistki starachu so wo čistotu we wjacezaměrowym domje.Pětr Bart

Wuslědki (16.06.15)

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, krajna liga

1. Biskopicy 29 50 : 22 60

2. BSG Chemija 29 52 : 26 56

3. FC International 29 59 : 34 56

4. Wocl Riesa 29 45 : 35 49

5. FC Eilenburg 29 46 : 30 48

6. Zhorjelc 29 49 : 33 47

7. FC Grimma 29 56 : 40 46

8. BSC Freiberg 29 56 : 49 42

9. Hohenstein-Ernstthal 29 48 : 47 42

10. FSV Zwickau II 29 44 : 40 36

11. Heidenau 29 39 : 42 36

12. Kamjenc 29 37 : 34 35

13. Markkleeberg 29 45 : 50 31

14. Glauchau 29 55 : 70 30

15. Döbeln 29 28 : 96 14

16. Póst Drježdźany 29 28 : 89 9

krajna klasa

1. Mužakow 25 63 : 33 52

2. Budissa Budyšin II 25 49 : 43 45

3. Radebeul 25 57 : 39 41

4. Laubegast 24 40 : 41 41

5. Nowe Město 25 38 : 31 40

6. Nowosólc- Hródk 25 41 : 36 40

7. Zschachwitz 25 53 : 46 38

8. Niska 25 47 : 39 37

9. Budestecy 25 40 : 46 37

10. Weixdorf 25 46 : 43 27

11. SC Borea 25 44 : 47 25

12. Drježdźanski SC 24 35 : 37 24

13. Rakecy 25 25 : 52 23

14. Cossebaude 25 24 : 69 15

Serbska debata

nowostki LND