Protyka (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Sobotu 23.5. 19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

  19:00 Wulka party při sportnišću w Pěskecach ze serbskimaj kapałomaj SerBeat, JANKAHANKA kaž tež z duom Mjutah Official a DJom R. Meinertom

Njedźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

Póndźelu 25.5. 9:30 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom

w Slepom

  14:00 Serbska namša w Turjeju

Srjedu 27.5. 10:00 Premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“

w Janšojskej zakładnej šuli

  19:00 Pokaza so njeskrótšena wersija filma „Rublak“

w Budyskim Serbskim muzeju

Štwórtk 28.5. 19:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Ericha Loesta „Ratzel speist im Falco“ w Budyskim wopomnišću

  19:30 Forum Serbskich Nowin w Budyskim Serbskim domje

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. słowjanski swjedźeń srjedźowěka

w Dešnjanskim muzeju

  15:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

w Choćebuskim Serbskim domje

  15:30 Zjawne wodźenje po Ralbičanskej šuli

Rozhłós (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Z kolesom po młynskej kolesowanskej šćežce

11:45 Za 150. serbskim blidom

w Ber­linje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Błótowskej powěsćowej nocy

13:00 Wólby do Serbskeje rady 2015

13:30 Nabožne wusyłanje

(Ingolf Kśenka)

13:40 Zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Swjatkowne wšelčizny, mjez druhim live z Pěskečanskeho wjesneho swjedźenja

11:45 Pišćele w serbskej hudźbje

12:00 Swjatkowne wšelčizny

delnjoserbsce

12:30 do

14:00 Swójbny program, mjez druhim wo swjatkach něhdy a dźen­sa a z wurězkami z „Missy solemnis“

Do kina (21.05.15)

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

21.5.–27.5.2015: Spy – Susan Cooper Undercover: wu 20 hodź. San Andreas: srj 20:15 hodź. | w 3 D A World Beyond: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw a srj), 17 a 19:45 hodź. | pj, so a nj 22:30 hodź. Mad Max: Fury Road: wšědnje 19:30 hodź. (nimo srj) | srj 20 hodź. | pj, so a nj 22:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wšědnje 13:45 (nimo štw a srj), 17:45 a 20:15 hodź. | nj a pó 12:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wšědnje 17 hodź. | nj a pó 12:15 hodź. | pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Kein Ort ohne Dich: štw, so, wu a srj 17:15 hodź. Avengers: Age of Ultron: štw, pj, so a nj 20 hodź. | pj, so a nj 22 hodź. Honig im Kopf: pj a nj 17:15 hodź. Tinkerbell und die legende vom Nimmerbiest: wšědnje 15:15 hodź. (nimo štw a srj) | w 3 D Fast & Furious 7: nj 22:30 hodź. Shaun das Schaf: nj a pó 12 hodź. Der Nanny: nj a pó 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Best Exotic Marigold Hotel 2: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

Pokazaja šulerske rysowanki

Budyšin. W Serbskej kulturnej informaciji w Budyskim Serbskim domje budźe­ wot jutřišeho widźeć wustajeńca šulerskich mólbow a rysowankow. Wone nastachu we wobłuku molowanskeho wubědźowanja, ke kotremuž bě Serbski ludowy ansambl wopytowarjow swojich lětušich ptačokwasnych předstajenjow namołwjał. Šulerjo a pěstowarske dźěći mějachu rjane sceny ptačokwasnych předstajenjow zwobraznić. Najrjeńše wu­slěd­ki zestajichu do wustajeńcy.

Swjatki raz něšto hinašeho

Hórki. Komuž nochce so swjatkownu njedźelu abo póndźelu doma warić, tón móhł sej k wobjedu do Hórčanskeho Młynkec hosćenca dojěć. Tam poskićuja speciality swjatkowneho woła. Blido skazać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 035796/ 96 290.

Wokomiki na wobrazach

Smochćicy. Wosebite wokomiki při morju su widźeć we wustajeńcy Evy-Marije Grohmann, kotruž wotewru zajutřišim w 16 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena.

Pokiwy (19.05.15)

wutora, 19. meje 2015 spisane wot:

Wandrowski předstaji knihu

Budyšin. Kniha Franca Čornaka „Franz im­ Glück“ je minjene tydźenje hižo wjele zajima zbudźiła. Nětko předstaji ju awtor w Budyskej Smolerjec kniharni, a to štwórtk, 21. meje, w 19.30 hodź. Tam porě­či młody Chróšćan wo tym, kak je so jako wandrowski wo dźěło, zežiwjenje a nóclěh starał, ale tež wo tym, kak je zhromadnosć, sprawnosć, pomoc a přećelstwo nazhonił. Na předstajenje knihi su zajimcy wutrobnje witani.

Zelenina po wašnju Pücklera

Pokiwy (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Koncertuja na zahrodźe

Pančicy-Kukow. Křesćansko-socialny kubłanski skutk a chór Lipa přeprošu­jetej njedźelu, 17. meje, w 15.30 hodź. na nalětni koncert na zahrodźe zežiwjenskeho a zeloweho centruma w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. W kćějacej přirodźe zanjese chór Lipa pisany kwěćel pěsnjow na rjanosć nalěća. Hóstny chór je lětsa dźěćacy chór Budyskeho Serbskeho gymnazija pod nawodom Bernadety Hencyneje. Wot 15 hodź. poskića tam kofej a tykanc.

Wjesny swjedźeń z jubilejom

Protyka (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Pjatk 15.-17.5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

  19:00 Čitanje Jurja Łušćanskeho ze zběrki „Čerwjeń brěškow­“ w Praskej Hórnikowej łužiskoserbskej knihowni

  20:00 Předstajenje hry „Vaje iz sedenja“ słowjenskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šentjanž w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 16.5. 20:00 Koncert „Wočiń woči“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 17.5. 14:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Puć k němskej jednoće“ we wopomnišću Budyšin II

  15:30 Nalětni koncert chóra Lipa w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

Póndźelu 18.5. 17:00 Posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w krajnoradnym zarjedźe

Wutoru 19.5. 19:00 Premjera knihi LND „Ze žohnowanjom na puć“ w awli Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje

  19:30 Podijowa diskusija z kandidatami za wólby Budyske­ho wyšeho měšćanosty we hłownym domje­ NSLDź

Srjedu 20.5. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Serbskim muzeju

Štwórtk 21.-22.5.  21. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła w dźěćacym přebywanišću „Nad Brusnikom“ w Běłej Wodźe­

Rozhłós (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Jónu drogi – přeco drogi?

11:45 60 lět Winfriedowy dom w Schmiedebergu

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej Krabatowej zakładnej šuli

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Antje Kellowa

13:30 Nabožne wusyłanje

(dr. Christiana Piniekowa)

13:40 Zbožopřeća

Pokiwy (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Słowjenscy dźiwadźelnicy hraja

Chrósćicy. Słowjenska lajska dźiwadłowa skupina Šentjanž/St. Johann z awstriskeho Celoveca přebywa tuchwilu we Łužicy a předstaji pjatk, 15. meje, w 20 hodź. w Chróšćanskim Hórnikowym domje swoju hru „Vaje iz sedenja/Zwučowanja sedźenja“ z přełožowanjom. Skupina młodych hrajerjow dósta wospjet wuznamjenjenja za swoje wukony na dźiwadłowych festiwalach. Naročna načasna hra reflektuje předsudki napřećo stereotypam, wšěm cuzym a pohnuwa k rozmyslowanju. Chróšćanska lajska dźiwadłowa skupina předstajenje orga­nizatorisce podpěruje a na nje cyle wutrobnje přeprošuje.

Wuměłstwo w měsće

Wojerecy. Nowu wustajeńcu wotewru sobotu, 16. meje, w 17 hodź. na Wojerowskim hrodźe. Pokazka dokumentuje wuměłske objekty w měsće a wotbłyšćuje jich bohatu wšelakorosć. Wotewrjenju přizamknje so dołha nóc muzejow z darmotnym wodźenjom po hrodźe.

Volleyball wo pokal Sokoła

Do kina (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

14.5.–20.5.2015: Mad Max: Fury Road: wšědnje 16:30 a 19:15 hodź. | štw, pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wšědnje 14:15 hodź. (nimo pó a srj), 18:15 a 20:30 hodź. | štw, pj a so 22:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wšědnje 14:45 hodź. (nimo pó a srj) a 17 hodź. | štw a nj 12:30 hodź. Aerosmith Rocks Donington: pó 20 hodź. Kein Ort ohne Dich: štw, nj, wu a srj 16:45 hodź. | pj a so 19:30 hodź. Avengers: Age of Ultron: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó) | štw, pj a so 21:45 hodź. | w 3 D Fast & Furious 7: štw, nj, wu a srj 19:30 hodź. | štw, pj a so 22:15 hodź. Honig im Kopf: pj a so 16:45 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wšědnje 14:45 hodź. (nimo pó a srj) | w 3 D Der Kaufhaus Cop 2: štw a nj 12:30 hodź. Shaun das Schaf: štw a nj 12:30 hodź. Der Nanny: wšědnje 14:30 hodź. (nimo pó a srj) Cinderella: štw a nj 12:30 hodź.

Kino-ekstra: Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit: pó 17:15 a 20:15 hodź.

HSSL23

nowostki LND