Přiwěrki w Serbskim muzeju

štwórtk, 08. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Andrea Pawlikowa (naprawo) pokaza zajimcam tak mjenowany škitny list, z kotrymž chcyše so srjedźowěkowska swójba złemu spjećować. Přiwěrki teje doby su za nju móžne korjenje dźensnišich tradicijow. Foto: Carmen Schumann Andrea Pawlikowa (naprawo) pokaza zajimcam tak mjenowany škitny list, z kotrymž chcyše so srjedźowěkowska swójba złemu spjećować. Přiwěrki teje doby su za nju móžne korjenje dźensnišich tradicijow. Foto: Carmen Schumann

We wobłuku rjada „Kofej w třoch“ wěnowaše so kuratorka Budyskeho Serbskeho muzeja wčera prašenju, zwotkel tradicije a nałožki pochadźeja a w kotrej měrje su z přiwěrkami zwjazane.

Budyšin (SN/bn). Dźesać zajimcow je na wosebite zarjadowanje „Kofej w třoch“ w Budyskim Serbskim muzeju přišło. ­Titul přednoška kuratorki za kulturne stawi­zny a literaturu Andreje Pawlikoweje bě „Mjez škitnym listom a swjećatkom – žohnowančka a přiwěrki“. Na přikładźe eksponatow hišće hač do kónca apryla přistupneje wustajeńcy „Krabat – Muž – Mytos – Marka“ rozjima wona stawizniske pozadki nastaća přiwěrkow a towaršnostny wobchad z nimi.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND