Nowy Łužiski almanach wušoł

štwórtk, 08. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (BG/SN). Wušoł je minjene dny jědnaty zwjazk Łužiskeho almanacha, kotryž wobjednawa temy ze stawiznow łužiskeho regiona. W dotalnych wudaćach je 250 awtorow swoje teksty wo­zje­wiło. K tomu přińdźechu tři wosebite zešiwki. Aktualne wudaće poskićeja wšitke kniharnje Budyskeho wokrjesa.

Čitarjo zhonja fakty wo Łužičanach, kotřiž su tójšto zeskutkownili. Prof. dr. Arnošta Muku, rodźeneho 1854 we Wulkim Wosyku (Großhänchen) a zemrěteho 1932 w Budyšinje, znaja mnozy jako serbskeho spisowaćela. Wón pak běše zdobom ludowědnik a organizator serbskeho narodneho žiwjenja. Tež za literarne medije je so zasadźał. Jedyn z jeho najwjetšich žiwjenskich skutkow bě załoženje Serbskeho muzeja. Hač do wotchada na wuměnk wuwučowaše jako gymnazialny wučer w Budyšinje a Freibergu. Mjezynarodnje Muku wuznamjenja, zo běše čłon wědomostnych akademijow w Běłohrodźe, Krakowje, Praze, Pětrohrodźe a Zagrebje. Přinošk wo Arnošće Muce spisał je Mathias Hüsni.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND