Filmowy wječor w bašće poručenje

pjatk, 13. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuski filmowy festiwal prezentuje twórby młodych talentow

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Łužiske filmowe talenty“ zarjadujetej Cho­ćebu­ski filmowy festiwal (CFF) a Załožba za serbski lud přichodny štwórtk wose­bity wječor hibacych so wobrazow w Budyskej Röhrscheidtowej bašće. Pokazaja tam cyłkownje dźewjeć krótkofilmow, kotrež su we wobłuku Choćebuskeje filmoweje rewije „FilmSchau“ pak wuznamjenili, pak su wone z wubědźowanja wusahowali. Wurisanje za wuměłski dorost je stajnje dźeń do za­hajenja CFF. Na nim­ spožčeja hłowne kaž tež publi­kumowe myto w hódnoće dohromady 1 750 eurow. Załožba za serbski lu wu­pisuje k tomu wosebite, z 1 000 eurami dotěrowane myto, z kotrymž hódnoći serbske temy a z toho wuchadźacu łužisku dwurěčnosć wobjednawace filmy.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND