Hudźbne dnyz nowej fanfaru

wutora, 17. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Gustav Hentges je zhromadnje z Nowej Łužiskej filharmoniju publikum we Wojerecach zahorił. Foto: Silke Richter Gustav Hentges je zhromadnje z Nowej Łužiskej filharmoniju publikum we Wojerecach zahorił. Foto: Silke Richter
Wojerecy (SiR/SN). Ze swjatočnym koncertom Noweje Łužiskeje filharmonije su minjenu njedźelu 53. „Wojerowske swjedźenske dny hudźby“ w tamnišej Łužiskej hali zahajili. Pod nawodom Johannesa Pella předstajichu Zhorjelscy hudźbnicy wot Jana Cyža skomponowanu nowu fanfaru zarjadowanja. „Z tymle motiwom chcemy přichodnje naše zarjadowanje wotewrić. Dźakuju so Dorje Gebauerowej z Ćiska za nastork“, rjekny ­Wojerowski wyši měšćanosta Stefan ­Skora (CDU) a wuzběhny, zo „su hudźbne dny mjeztym kruty kulturny wjeršk. Štož bě před wjace hač 50 lětami z jeno štyri zarjadowanjemi započinało, je dźensa ­pisana měšeńca wšelakich žanrow hudźby, tworjaceho wuměłstwa ­a dźiwadła. Na to směmy jara hordźi być. Z 225 hudźbnikow, kotřiž so lětsa wobdźěleja, je 212 z Wojerec a wokoliny. Dny hudźby su k tomu na najdlěšu tradiciju złožowace so zarjadowanje tohole razu we Łužicy.“ Po witanju přepoda Skora Bukečanej Gustavej Hentgesej Čestne myto města Wojerecy. Trompetar bě sej wuznamjenjenje z najlěpšim wukonom lětušeho regionalneho wubědźowanja rjada „Młodźina hudźi“ zasłužił.
wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND