Błótowska nóc powěsćow z pisanym předprogramom

štwórtk, 26. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Katka Krygarjec a Katka Pöpelec (wotlěwa, srjedźa Alena Farkašowa) hrajetej lutkaj Jolku a Jorka, kotrajž za krónu serbskeho krala pytataj.  Foto: Michael Helbig Katka Krygarjec a Katka Pöpelec (wotlěwa, srjedźa Alena Farkašowa) hrajetej lutkaj Jolku a Jorka, kotrajž za krónu serbskeho krala pytataj. Foto: Michael Helbig

Bórkowy/Budyšin (SN/bn). Na swjatkow­nym kónctydźenju prezentuje Serbski ludo­wy ansambl k mjeztym hižo štwórtemu razej program we wobłuku 11. Błótowskeje nocy powěsćow w Bórkowach. W lětušej inscenaciji pod titulom „Kwas“ nawjazuja ansamblowcy na po­dawk Budyskeho měra před 1000 lě­tami. Dra­maturgowka SLA Jěwa-Marja Čornakec je znowa napjatu stawiznu do­ko­ławokoło Błótowskich powěsćowych postawow spi­sała. Dr. Fabian Kaulfürst ze Serbskeho instituta je tekst do delnjoserbšćiny přełožił. Prěni raz wjedźe rodźeny Erfurćan Urs Schleiff režiju. Hudźbu za spektakl pod hołym njebjom kom­po­nowa­chu chórowy nawoda SLA Andreas Pabst, docent Regensburgskeje Wyso­keje šule za cyrkwinsku hudźbu a hudźbnu pe­da­gogiku Enjott Schneider a Budyšanka Liana Bertók. Kaž hižo w minjenych lětach hraja tež lětsa zaso dźiwadźelnicy Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła jako hosćo sobu. Nimo Jurja Šimana stej to elewce činohrajneho studija Katka Pö­pe­­lec a Katka Krygarjec. Cyłkownje chcedźa inscenaciju trójce pokazać.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND