Wopomjatny kamjeń pola Łomska wotkryli

póndźela, 30. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z rukow předsydy měšćanskeje rady Żary Mariana Popławskeho (nalěwo) přija Trudla Malinkowa dźakny list měšćanostki Żar Danuty Madej.  Foto: Feliks Haza Z rukow předsydy měšćanskeje rady Żary Mariana Popławskeho (nalěwo) přija Trudla Malinkowa dźakny list měšćanostki Żar Danuty Madej. Foto: Feliks Haza

Łomsk (SN/JaW). Wot soboty dopomina w lěsu pola Łomska wopomnjenski kamjeń na njeskutk, kotryž bě so runje tam před 76 lětami stał. Na iniciatiwu Njeswačanskeho Towarstwa přećelow kultury a do­mizny, Njeswačanskeje ewangelskeje wosady a gmejny su dali kamjeń za pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błażejczuka zhotowić, kotryž tam z trojorěčnej nutrnosću wotkrychu. „Wosebity nastork,­ kamjeń postajić, je dała Trudla Malinkowa, kotraž je so ze stawiznu nadrobnje rozestajała a wo tym tež trojorěčnu knihu wudała“, rjekny jedyn z iniciatorow Handrij Wirth našemu wječornikej. Pomnik spěchowała je tohorunja Załožba za serbski lud.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND