Wichorojty přiklesk za dušu wokřewjacy poskitk

wutora, 12. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Chór 1. serbskeje kulturneje brigady a solisća zahorichu zawčerawšim, njedźelu, připosłucharjow w Róžeńčanskej hnadownej cyrkwi. Foto: Feliks Haza Chór 1. serbskeje kulturneje brigady a solisća zahorichu zawčerawšim, njedźelu, připosłucharjow w Róžeńčanskej hnadownej cyrkwi. Foto: Feliks Haza

Róžant (CRM/SN). Na kóncu koncerta njedźelu popołdnju wudyri wichorojty přiklesk w połnje wobsadźenej Róžeńčanskej cyrkwi – dźakowano dirigentej Friedemannej Böhmje – stajnje korektnej pianistce Ginje Hentsch, gymna­ziast­ce Theji Čórlichec jako wobhnadźenej solist­ce-sopranistce kaž tež wěsće wustupowacym komornym spěwarkam a spěwarjam a skónčnje cyłemu chórowemu cyłkej chowancow Serbskeho gymnazija w Budyšinje za pozběhowacu interpre­taciju duchowneje hudźby. Chróšćanski nowy kapłan dr. Jens Buliš wědźeše k tomu z jadriwymi słowami zawod a impuls do modlitwy podać.

Z „Preludè“ k swětosławnemu „Te Deum“ francoskeho mištra baroka Marca­-Antoina Charpentiera poda chór zawodnje nazorny přikład swojeho do­breho hłosoweho kubłanja. Slědowachu wujimki ze wšěch pjeć oratorijow „Počasy“ Korle Awgusta Kocora, woblubowana moteta „Strowa sy, Marija“ Jana Pawoła Nagela a cyle swojotna sadźba serbskeje kwasneje hymny „Praj, křesćijanski čłowjeko“ z pjera na swoje wašnje genial­neho Jurja Pilka.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND