Samo hłuchim budu přełožować

srjeda, 13. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Tež lětsa chce Budyske NSLDź we wobłuku lětnjeho dźiwadła na dworje Hrodu z přidatnymi poskićenjemi a za­jima­wymi poskitkami wopytowarjow wabić.

Budyšin (SN/JaW). Přihoty na lětuše lětnje dźiwadło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle běža z połnej paru. Jewišćo a tribuna za přihladowarjow stejitej, tak móža dźiwadźelnicy wokoło režisera a intendanta NSLDź Lutza Hillmanna kaž planowane jutře wječor prěni raz zawěšk za dalši dźěl komedije Olsenoweje cwólby zběhnyć.

Kruch, kotryž je znowa z wjacorych sfilmowanjow wo danskej padušnej trójce­ zestajany, rěka „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. „Jedna ze zajimawosćow lětsa je, zo wěnujemy so znatej operowej scenje cwólby“, Lutz Hillmann na njedawnej nowinarskej konferency w Budyšinje rozłoži. „Tajku wosebitu scenu zwoprawdźić a na jewišću předstajić njeje tak lochko.“ Wuhotowar jewišća Mirosław Nowotny dyrbješe hłójčku chětro napinać, wšako je dalša znata poolowa scena tohorunja wobstatk hry. Swój nadawk pak je znowa derje zmištrował, měnja znajmjeńša sobudźěłaćerjo NSLDź.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND