Słuchoknihu produkować žada sej akribiju a sćerpnosć

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W přestawkach diskutujetaj Gabriela-Marija Šmajdźina a Jan Bělk, kak přichodny wotrězk za planowanu słuchoknihu „Hura, prózdniny“ najlěpje zmištrujetaj. Njeparujomny utensil při tym je wołojnik, z kotrymž sej pokiwy zapisujetaj. W přestawkach diskutujetaj Gabriela-Marija Šmajdźina a Jan Bělk, kak přichodny wotrězk za planowanu słuchoknihu „Hura, prózdniny“ najlěpje zmištrujetaj. Njeparujomny utensil při tym je wołojnik, z kotrymž sej pokiwy zapisujetaj.

Znataj serbskaj dźiwadźelnikaj nahrawataj nowostku „Hura, prózdniny“

Nazymu ma w Ludowym nakładnistwje Domowina pod titulom „Hura, prózdniny“ antologija z powědančkami wo zawěsće najrjeńšim času šulerkow a šulerjow wuńć. Nimo wjazaneho wudaća, kotryž­ wopřijima cyłkownje 15 tekstow dohromady 15 awtorow – mjez druhim Křesćana Krawca, Andreje Chěžcyneje, Jurja Kocha, Boženy Hojerec, Pětra Dźisławka, Jěwy-Marje Čornakec, Dušana Haj­duka-Veljkovića, Dorotheje Šołćineje, Štefana Paški, Wernera Měškanka a Měrki Mětoweje –, produkuje LND tuchwilu tež słuchoknihu. Za nju wupytachu štyri krótkopowědančka ze zběrki, a te na­hrawataj dźiwadźelnica Gabriela-Marija Šmajdźina a dźiwadźelnik Stanisław Bran­kačk w Berlinskim studiju SERVI Jana­ Bělka. Tuchwilu w Hamburgu skutkowaca hrajerka spožča figuram po­wědančka „Krótki a dołhi čas“ Moniki Dyrlichoweje a načasnej bajce „Jejko z Beskidow“ Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje hłós – lěpje: hłosy.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Połnje koncentrowana spožča Gabriela-Marija Šmajdźina w zwukowym studiju rozdźělnym charakteram wšelake hłosy. Foto: SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Stanisław Brankačk čita za słuchoknihu powědančce Annamarije Hadankec a Pětra Šołty. Foto: Roman Eyck
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND