Schadźowanka w dźiwadle

srjeda, 18. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Po jědnaće lětach njezarjaduja scha­dźowanku wjace w Budyskej „Krónje“. Nowa městnosć zetkanja serbskich studowacych, šulerjow a studentow budźe lětsa wulki dom NSLDź.

Budyšin (SN/bn). 144. schadźowanka nje­wotměje so kaž w minjenych jědnaće lětach w Budyskej „Krónje“, ale we wulkim domje Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Hłowna přičina toho je tuchwilu njejasny status dotalneho zarjadowanišća, kotrež zakonskim předpisam nastupajo wohnjoškit a nuzowe wuchody njewotpowěduje. Zašłe lěta přewje­dowachu zetkanje serbskich gymnaziastow, studentow a absolwentow na zakładźe wuwzaćneje dowolnosće. Wot lěta 2000 njewuhotowachu schadźowanku jenož trójce nic w tradicionalnym zetkanišću wosrjedź sprjewi­neho města. Po towaršnostnym přewróće 1989 dźě bě schadźowanka z hosćom we Wětrowje, Kamjencu a Chrósćicach.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND