Šěsć premjerow přihladowarjow do NSLDź wabiło

štwórtk, 19. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Njedźelu skónči so z poslednim předstajenjom inscenacije „Olsenowa cwólba wotzběhnje“ na Bu­dyskim hrodźe aktualna hrajna doba Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Wjelelětny čłon jewišćoweho ansambla Rainer Gruß rozžohnuje so potom w róli Kjelda z publikumom, znajmjeńša, štož skutkowanje jako powołanski hrajer nastu­pa. Serbskim přihladowarjam drje nje­je přečasto swoje kmanosće pokazał, lětsa pak bě profilowany dźiwadźelnik hišće raz jedyn­ z garantow za wuspěch produkcije „Paradiz w dobrej stwě“. Kruch z pjera šwicar­skeho awtora Markusa Köbelija, kotruž je wyši hrajny nawo­da NSLDź Stefan Wolfram w přełožku Křesćana Barta na hłownym jewišću inscenował, wobhlada sej dohromady 1 061 wopytowarjow. Mjenowana ličba njeje jenož najlěpša zašłych třoch lět, ale zdobom wjetša hač 1997, jako bě hru něhdźe 750 ludźi pod titulom „Holcerec peepshow“ w Budyšinje dožiwiło.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND